Chp nedir?

Türkiye’nin ilk siyasi partisi. 9 Eylül 1923 günü "Halk Fırkası" adıyla kurulmuş, 10 Kasım 1924 günü cumhuriyet Halk Fırkası" adını almıştır. Daha sonra "Cumhuriyet Halk Partisi" olması kurultayda kararlaştırılmıştır. Partinin ilk genel başkanı Atatürk olmuştur. Ölümünden sonra ismet İnönü genel başkan olmuş ve 14 Mayıs 1972’de toplanan genel kurula kadar genel başkanlığa devam etmiştir. Bu tarihten, parti kapatılıncaya kadar genel başkanlığı Bülent Ecevit yapmıştır. 1992’de çıkarılan kanunla açılması üzerine Deniz Baykal genel başkanlığa seçilmiştirchp

CHP, 1946 yılına kadar tek parti olduğundan aralıksız iktidarda bulundu. Türkiye’de fikir ayrılıkları fazla olan ve en çok bölünen bir partidir. Bu partiden ayrılmalar 1945 yılında başlamış ve istifa eden milletvekilleri 7 Ocak 1946 günü Demokrat Partiyi kurmuşlardır. Partiden ikinci ayrılma 1967 yılında oldu. İstifa eden 47 milletvekili ve senatör Güven Partisini kurdular. 1972’de toplanan kurultayda fikir ayrılıkları tekrar ortaya çıkarak 14 milletvekili ile senatör partiden ayrıldı. Aynı sene Ferit Melen hükumetinden bakanlar çekilince, eski genel başkan İsmet İnönü ve diğer milletvekili ve senatörler partiden ayrıldılar. Bu ayrılmalardan sonra partinin 94 milletvekili ile 19 senatörü kaldı.

CHP iktidar ve politika hayatında çeşitli değişikliklere uğradı. 1950 yılında iktidarı seçimle Demokrat Partiye bıraktıktan sonra bir daha tek başına iktidar olamadı. 1960 ihtilalinden sonra kurulan koalisyon kabinelerine ortak oldu ve 1965 seçimlerinden sonra tekrar ana muhalefet partisi durumuna düştü. 12 Mart muhtırasından sonra birinci ve ikinci Nihat Erim hükumetlerine yine ortak oldu. Bundan sonra yapılan iki seçimde de tek başına iktidar olamadı. 12 Eylül 1980’de Silahlı Kuvvetlerin iktidara el koymasından sonra partiler kapatılınca partinin siyasi hayatı geçici bir müddet durdu. 1992’de çıkarılan eski partilerin açılmasına dair kanunla yeniden siyaset sahnesine döndü.

CHP politikasının temeli amblemindeki altı okla altı ilkeyi temsil edecek biçimde şekillendirilmiştir. Bunlar:Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devrimcilik ve devletçiliktir. Partinin ekonomik görüşü devletçilik ağırlıklı karma ekonomi olarak bilinir.

--Reklam--